Asukastoimikunnan ohjeet ja lomakkeet

Asukastoimikuntien käyttöön on suunniteltu valmiita muokattavia lomakkeita, kutsuja sekä asukastoimikuntien korvausvastuuhinnasto ja määrärahataulukko. Englanninkieliset lomakkeet tulevat esiin vaihtamalla sivuston kielen englanniksi.

Täytäthän lomakkeet mieluiten tietokoneella tai selkeällä käsialalla. Allekirjoitukset tulee aina tehdä käsin. Tarkempaa tietoa tilityslomakkeesta ja asukastoimikunnan kokouksen pöytäkirjan täyttämisestä löydät niitä käsitteleviltä sivuilta. Valmiista lomakkeista tulee ottaa kopio tai täyttää kaksi versiota, jolloin toinen kappale voidaan säilyttää esimerkiksi kiinteistön kerhohuoneella. Näin asukkailla on mahdollisuus tutustua toimintaan selailemalla pöytäkirjoja kerhohuoneella.

Joka vuosi tammikuussa asukastoimikunnat voivat täyttää toimintakertomuksen ja toimintasuunnitelman, jotka ohjaavat asukastoimikuntaa vuoden aikana. Hoasille tulee toimittaa avain- ja tavarainventaari. Lomakkeet on toimitettava tammikuun loppuun mennessä Hoasille, jotta kuluvan vuoden määrärahan saa käyttöönsä. Hoas lähettää asukastoimikunnille sähköpostitse ohjeistuksen näiden dokumenttien palauttamisesta.

 

Ohjeita asukastoimikunnan toimintaan

Asukastoimikuntaoppaasta löydät ohjeet miten toimia esimerkiksi tilityksien tai poistettavien tavaroiden kanssa.

Asukastoimintaopas

Tapahtumajulisteet, kutsupohjat ja kokouspohjat:

Asukastoimikunnan kokouskutsu

Asukastoimikunnan kokouksen pöytäkirja

Asukastoimikunnan kokouksen pöytäkirja, Word

Tapahtumien osallistujalista

Talkookutsu

Pikkujoulukutsu

Tapahtumakutsu

Tilityslomake asukastoimikunnan kulujen korvausta varten

Täytäthän lomakkeen tarkasti, kaikkia tietoja myöten ja lähetä

Tilityslomake

Tilityslomake (Word)

Avainten lainaaminen

Kun asukastoimikunta lainaa avaimia asukkaille

Avainlainalomake

Inventaario

Avain- ja tavarainventaariopohjat

Avain- ja tilainventaario

Tavarainventaario ja säilytyssuunnitelma

Asukastoimikunnan korvausvatuuhinnasto

Asukastoimikuntalaisten velvollisuus on hoitaa ja ylläpitää huolellisesti asukastoimikunnan tilojen kuntoa. Jos avain katoaa tai se luovutetaan luvatta eteenpäin, sarjoituksen kulut vähennetään toimikunnan määrärahoista.

Korvausvastuuhinnasto

Asukastoimikunnan määrärahat vuodelle 2021

Asukastoimikuntien määrärahat vuonna 2021

 

Alkuvuoden asukaskokousten materiaalit

Asukaskokouksen pöytäkirja (PDF)

Asukaskokouksen osallistujalista (PDF)

Asukastoimikunnan vuosikello (PDF)