Jälleenvuokraus

Hoasilta asunnon vuokrannut opiskelija voi tilapäisesti vuokrata asuntonsa ulkopuoliselle henkilölle kesäkuukausien (touko-elokuu) ajaksi ja opintoihin liittyvän työharjoittelun tai opiskeluvaihdon ajaksi.

Kalustettuja kiintiöasuntoja vaihto-opiskelijoille ja kansainvälisille tutkinto-opiskelijoille ei saa jälleenvuokrata, sillä asunnot vuokrataan yhteistyössä korkeakoulujen kanssa.

Vuokrauksessa tulee noudattaa hyvää jälleenvuokraustapaa ja Hoasin antamia ohjeita. Jälleenvuokraaja sitoutuu noudattamaan yhdenvertaisuuslakia ja syrjintäkieltoa. Tämän mukaisesti vuokralainen ei jälleenvuokralaista valitessaan saa asettaa ehdokkaita erilaiseen asemaan iästä, alkuperästä, kansalaisuudesta, kielestä, uskonnosta, vakaumuksesta, mielipiteistä, poliittisesta toiminnasta, ammattiyhdistystoiminnasta, perhesuhteista, terveydentilasta, vammaisuudesta, seksuaalisesta suuntautumisesta tai muusta henkilöön liittyvästä syystä johtuen.

Laadi sopimus jälleenvuokrauksesta aina kirjallisesti, käyttäen jälleenvuokraussopimusta. Mikäli jälleenvuokrauksesta ei ole ilmoitettu Hoasille määräaikaan mennessä tai jälleenvuokrauksen ehdot eivät täyty, on Hoasilla oikeus olla hyväksymättä jälleenvuokrausta.

Vuokralaisella ei opiskelija-asunnossa ole oikeutta luovuttaa huoneistoa tai sen osaa toiselle ilman vuokranantajan lupaa, eikä pitää luonaan vuokrasuhteeseen kuulumattomia henkilöitä. Vuokralainen ei myöskään saa siirtää vuokrasopimusta toiselle henkilölle, koska vuokranantaja edellyttää asunnon olevan opiskelija-asuntokäytössä. Luvattomasta jälleenvuokrauksesta voi olla seurauksena ensivuokralaisen sopimuksen purku.

Vakavat väärinkäytökset ja/tai rikkomukset saattavat johtaa ensivuokralaisen sopimuksen irtisanomiseen tai purkamiseen. Hyvää lisätietoa vuokranantajana toimimisesta löydät esimerkiksi Suomen vuokranantajien sivuilta.

Jälleenvuokrausohjeet

1. Kuinka monelle henkilölle huoneen tai asunnon saa vuokrata?

Huoneen jaetussa asunnossa ja yksiön saa vuokrata vain yhden hengen käyttöön. Tyttöhuoneen voi vuokrata vain tytölle ja poikahuoneen vain pojalle. Lemmikkien pito on jaetuissa asunnoissa kielletty. Yhdelle hengelle tarkoitettuja kaksioita voi vuokrata enintään kahden henkilön käyttöön.

Perheasunnon tai kaveriasunnon voi jälleenvuokrata makuuhuoneiden osoittamalle määrälle henkilöitä (esimerkiksi asunnon, jossa on kolme makuuhuonetta voi vuokrata kolmelle henkilölle). Jälleenvuokraussopimuksella pitää olla kaikkien ensivuokralaisten tiedot ja allekirjoitukset, vaikka vain osa asunnosta jälleenvuokrattaisiin.

2. Perittävä vuokra

Asunnosta saa periä vain sen vuokran, mitä itse maksat Hoasille. Vuokra sisältää Hoasin perimät sähkö- ja autopaikkamaksut, jos ne peritään myös ensivuokralaiselta.

3. Jälleenvuokraussopimus

Laadi sopimus jälleenvuokrauksesta aina kirjallisesti. Käytä jälleenvuokrauslomaketta.

4. Jälleenvuokrauksesta ilmoittaminen

Jälleenvuokrauksesta tulee aina ilmoittaa Hoasille vähintään kuukautta ennen vuokralaisen sisäänmuuttoa lähettämällä huolellisesti täytetty ja allekirjoitettu jälleenvuokraussopimus Hoasin palvelukeskukseen asumispalvelut[at]hoas.fi.

5. Todistus työharjoittelusta tai vaihdosta

Mikäli vuokra-aika käsittää muita kuin kesäkuukausia (touko-elokuu), tulee Hoasille aina lähettää myös todistus työharjoittelusta tai opiskeluvaihdosta. Todistukselta tulee ilmetä harjoittelun/ vaihdon tarkka kesto (alku- ja loppupäivät).

Mikäli jälleenvuokrauksesta ei ole ilmoitettu Hoasille määräaikaan mennessä tai jälleenvuokrauksen ehdot eivät täyty, on Hoasilla oikeus olla hyväksymättä jälleenvuokrausta.

Jälleenvuokrauksessa huomioitavaa

Mikäli otat itsellesi jälleenvuokralaisen, tulee sinun ottaa huomioon monta seikkaa. Tutustu seuraaviin ohjeisiin huolellisesti.

1. Vastuu asunnon kunnosta

Jälleenvuokratessasi asunnon pysyt edelleen vuokrasuhteessa Hoasiin ja näin ollen olet vastuussa asunnon kunnosta. Jos asuntoon tulee esimerkiksi asuinaikaista asukaslaskutettavaa, ohjataan asukaslaskut päävuokralaiselle.

Koska sinä olet jälleenvuokralaisesi vuokranantaja, on sinun hyvä jo etukäteen suunnitella ja sopia jälleenvuokralaisen kanssa, kuinka tällaisissa tilanteissa toimitaan. Koska Hoasilla ei ole vuokrasuhdetta jälleenvuokralaiseesi, Hoas ei voi puolestasi hoitaa vuokrasopimuksenne liittyviä asioita hänen kanssaan.

2. Hoas asioi aina ensivuokralaisen kanssa

Jos jälleenvuokralainen haluaa varata autopaikan, tulee päävuokralaisen antaa tähän suostumuksensa ja tehdä varaus jälleenvuokralaisen puolesta. Hoas ei anna jälleenvuokralaisille omia tunnuksia sauna- ja pesulavarausjärjestelmään.

3. Avainten luovuttaminen jälleenvuokralaiselle

Päävuokralaisen tulee huolehtia avainten luovuttamisesta jälleenvuokralaiselle vuokrasuhteen alussa sekä avainten saamisesta takaisin poismuuton yhteydessä. Päävuokralainen ei voi jättää avaimia Hoasille jälleenvuokralaisen noudettavaksi eikä jälleenvuokralainen voi palauttaa avaimia Hoasille sopimuksen päätyttyä.

4. Muista kotivakuutus!

Sekä päävuokralaisen että jälleenvuokralaisen tulee huolehtia kotivakuutuksensa voimassaolosta ja kattavuudesta itse. Jos jälleenvuokralainen vahingoittaa irtaimistoasi, Hoas ei korvaa vahinkoja. Jos jälleenvuokralainen vahingoittaa asuntoa, perii Hoas korjauksesta aiheutuvat kulut ensivuokralaiselta. Vakuutuksen yksityiskohdat ja ehdot kannattaa sopia oman vakuutusyhtiösi kanssa (Hoas ei tarjoa kotivakuutusta).

5. KELA

Jos saat asumislisää, on tilapäisen vuokralaisen ottamisesta ilmoitettava Kelaan. Tuen saanti lakkaa siksi ajaksi, kun asunto on vuokrattu ulkopuoliselle. Jälleenvuokrauksesta saatava vuokratulo on veronalaista tuloa, joten muista huomioida asia myös veroilmoituksessasi.

6. Muuttoilmoitus

Netissä tai lähimmässä postissa hoidat helposti muuttoilmoituksen postille ja lakisääteisen muuttoilmoituksen maistraatille yhdellä lomakkeella. Postista saat myös kortteja, joilla voit maksutta ilmoittaa uuden osoitteesi sukulaisille ja ystäville kotimaassa.