Millä perusteilla asunnot vuokrataan?

Valtio tukee Hoasin opiskelija-asuntojen rakentamista. Tästä syystä Hoasin asunnoissa ei voi asua kuka tahansa, vaan Hoasin asukasvalintaa säätelevät valtion asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARAn ohjeistukset. Lisäksi asukasvalintaan vaikuttavat Hoasin säännöt.

Etusijalla ovat hakijat, jotka ovat

  • asunnottomia

  • vähävaraisia ja/tai pienituloisia

  • muuten kiireellisessä asunnontarpeessa

  • suorittamassa tutkintoon johtavaa perustutkintoa

Lukukausien alussa, elo-lokakuussa ja tammi-helmikuussa, tarjoamme vapautuvat asunnot (paitsi yksiöt) pääsääntöisesti aloittaville opiskelijoille. Etusijalla ovat pääkaupunkiseudun ulkopuolelta tulevat hakijat.

Helsingissä sijaitseviin asuntoihin etusijalla ovat Helsingissä opiskelevat, kaveri- tai perhehakemuksilla vähintään toisen hakijoista tulee opiskella Helsingissä. Lue myös maksimivuokran asettamisesta ja aluetoiveista.

Jatko-opiskelijat eivät ole etusijalla asuntotarjonnassa.

Lisäksi muutamien kiinteistöjen asukasvalinnassa noudatetaan myös sääntöjä, jotka perustuvat mm. kiinteistöjen omistukseen sekä tontinvuokraehtoihin.

Vähävaraisimmat ja pienituloisimmat hakijat ovat etusijalla. Varallisuudella tarkoitetaan muun muassa asunto-osakkeita, kiinteistöjä, rahastoja ja arvopapereita. Varallisuuteen kohdistuvat velat ja opintolainan määrä huomioidaan varallisuutta arvioitaessa. Jos asut omassa asunnossa yli 80 kilometrin päässä pääkaupunkiseudusta ja olet muuttamassa alueelle opintojen takia, omistusasuntoa ei huomioida varallisuutena. Sijoitusasunnot lasketaan aina varallisuudeksi.

Hoas noudattaa asuntojen tarjoamisessa kampusperiaatetta

Asunnon hakijoille pyritään löytämään opintoja tukeva asumisratkaisu. Asunnot vuokrataan oppilaitoksen kampusalueen mukaan. Hakijalle pyritään tarjoamaan asuntoa oppilaitoksen läheisyydestä ja/tai hyvien julkisten kulkuyhteyksien varrelta ensisijaisesti hakijan opiskelukaupungista.

  • Hoas katsoo kulkuyhteyksien olevan hyvät mikäli matka kestää julkisilla liikennevälineillä enintään 45-50 minuuttia yhteen suuntaan.