Hakemuksen päivitys

Tämä päivityslomake on poissa käytöstä 8.2.2022 alkaen

Asuntohakemuksen päivitystapa on muuttunut. Asiakkaat pääsevät nyt itse kirjautumaan hakemukselleen ja muokkaamaan sen tietoja sekä jatkamaan hakemuksensa voimassaoloaikaa. Hakijat saavat sähköpostitse ohjeet asuntohakemuksen päivittämiseen noin kaksi päivää sen jälkeen kun he ovat jättäneet asuntohakemuksen. 

Asuntohakemuksen päivittäminen