Bostadsansökan

Du kan ansöka lägenhet från Hoas genom att fylla i denna bostadsansökeblanketten. Du kan ansöka om en bostad genast då din studierätt har bekräftats.

För att uppdatera din bostadsansökan får du en personlig länk i ditt mejl inom några dagar.

Alla stjärnmärkta (*) fält är obligatoriska.


Behov av studentbostad

Obligatorisk uppgift
Obligatorisk uppgift
Obligatorisk uppgift
Datumet är felaktigt. Skriv datum i formen DD.MM.ÅÅÅÅ
Datumet kan inte vara senare än beräcknade slutdatumet för studierna
Det första möjliga datumet är 01.01.1990
Datumet infaller över tillåtet datum
Obligatorisk uppgift
Datumet är felaktigt. Skriv datum i formen DD.MM.ÅÅÅÅ
Datum måste vara senare än studiernas startdatum
Datumet kan inte vara över 15 år i framtiden
Datumet kan ej vara i det förgågna

Föredragna bostadsområden

Skicka minst en områdesbegäran *
Obligatorisk uppgift

{{region.title}}, {{region.city}}

{{regionRequest.title}}, {{regionRequest.city}}

Bostadens uppgifter

Obligatorisk uppgift
Datumet är felaktigt. Skriv datum i formen DD.MM.ÅÅÅÅ
Datumet är felaktigt. Skriv datum i formen DD.MM.ÅÅÅÅ
Datumet är inte det första i månaden
Du kan inte fylla in ett förgångna datum
Du kan ansöka om bostad tidigast fyra månader innan önskad flyttdag
Datumet infaller innan tillåtet datum
Datumet infaller över tillåtet datum
{{vm.housingRequest}}
Jag ansöker företrädesvis om en bostad som motsvarar den valda lägenhetstypen i den här fastigheten. Hoas kan också erbjuda mig en bostad på andra ställen.

Ettor erbjuds enligt väntetid och huvudsakligen från samma stad där studieplatsen ligger. Väntetiden till ettor är flera månader, i Esbo minst sex månader och i Helsingfors minst nio månader från inlämning av ansökan.

Endast Koivukylä, Espoon keskus-Suvela, Malmi-Pukinmäki och Kontula-Kurkimäki. 

Om du flytta in med en vän, vänligen ange namnet på önskad rumskamrat i fältet för ytterligare information. Läs mer om delade bostäder


Uppgifter om sökande {{$index + 1}}

Obligatorisk uppgift
Obligatorisk uppgift
Obligatorisk uppgift
Obligatorisk uppgift
Personbeteckning är felaktigt. Skriv ditt signum i formen DDMMÅÅ-XXXY eller DDMMÅÅAXXXY
Könet motsvarar inte personbeteckningen
Sama personbeteckning som sökanden
Personbeteckningen kan inte vara densamma som det barnet
Bostadssökaren kan inte vara under 15 år gammal
Obligatorisk uppgift
Datumet är felaktigt. Skriv datum i formen DD.MM.ÅÅÅÅ
Datumet infaller innan tillåtet datum
Bostadssökaren kan inte vara under 15 år gammal

Skriv passnumret. Bara en av fälten bör ifyllas, passnumret eller EU-identitetskort nummer.

Obligatorisk uppgift
Passnumret kan inte vara detsamma som den andra sökandes

Skriv här EU-identitetskort nummer. Bara en av fälten bör ifyllas, passnumret eller EU-identitetskort nummer.

Obligatorisk uppgift
Numret på Eu-personkort kan inte vara detsamma som den andra sökandes
Obligatorisk uppgift
Obligatorisk uppgift
Obligatorisk uppgift
Obligatorisk uppgift
Obligatorisk uppgift

Ekonomisk information
Sökande {{$index + 1}} ekonomisk information
Obligatorisk uppgift
Värdet måste vara numeriskt, det får inte börja med siffran noll (0) och det får inte innehålla mellanslag.
Värdet är i fel form
Obligatorisk uppgift
Värdet måste vara numeriskt, det får inte börja med siffran noll (0) och det får inte innehålla mellanslag.
Värdet är i fel form
Obligatorisk uppgift
Värdet måste vara numeriskt, det får inte börja med siffran noll (0) och det får inte innehålla mellanslag.
Värdet är i fel form

Adress- och kontaktuppgifter
Sökande {{$index + 1}} adress- och kontaktuppgifter
Obligatorisk uppgift
Obligatorisk uppgift
Obligatorisk uppgift
Obligatorisk uppgift
Obligatorisk uppgift
Värdet måste innehålla plustecken som första tecken. Värdet får annars endast innehålla siffror. Värdet får innehålla högst fyra siffror.
Obligatorisk uppgift
Värdet måste vara numeriskt, det får inte börja med siffran noll (0) och det får inte innehålla mellanslag.
Obligatorisk uppgift
E-postadressen är i fel format
Specialtecken ej tillåtna
Du kan inte använda samma e-postadress två gånger
Obligatorisk uppgift

Sökande {{$index + 1}} studier

Barn information
Obligatorisk uppgift
Datumet är felaktigt. Skriv datum i formen DD.MM.ÅÅÅÅ
Datumet infaller innan tillåtet datum
Datumet infaller över tillåtet datum

Uppgifter om barn {{$index + 1}}

Obligatorisk uppgift
Samma uppgifter som det andra barnet
Obligatorisk uppgift
Samma uppgifter som det andra barnet
Obligatorisk uppgift
Obligatorisk uppgift
Personbeteckning är felaktigt. Skriv ditt signum i formen DDMMÅÅ-XXXY eller DDMMÅÅAXXXY
Samma signum som det andra barnet
Sama personbeteckning som sökanden
Barnet måste vara underårig
Obligatorisk uppgift
Datumet är felaktigt. Skriv datum i formen DD.MM.ÅÅÅÅ
Barnet måste vara underårig
Datumet infaller över tillåtet datum
Samma uppgifter som det andra barnet


Personuppgifter för vårdnadshavare till sökande {{$index + 1}}

Vårdnadshavarens uppgifter bör noggrannt antecknas. I tillägg måste din vårdnadshavare fylla i och underteckna en blankett för vårdnadshavares godkännande. Personen som undertecknar blanketten bör vara samma person som angetts som vårdnadshavare i ansökan. Även vårdnadshavarens kreditupplysning kollas. Mera information och blanketten för vårdnadshavarens tillstånd hittas på vår hemsida.

Obligatorisk uppgift
Obligatorisk uppgift
Obligatorisk uppgift
Obligatorisk uppgift
Personbeteckning är felaktigt. Skriv ditt signum i formen DDMMÅÅ-XXXY eller DDMMÅÅAXXXY
Könet motsvarar inte personbeteckningen
Vårdnadshavaren måste vara myndig
Obligatorisk uppgift
Datumet är felaktigt. Skriv datum i formen DD.MM.ÅÅÅÅ
Vårdnadshavaren måste vara myndig
Datumet infaller innan tillåtet datum
Datumet infaller över tillåtet datum

Obligatorisk uppgift
Obligatorisk uppgift
Obligatorisk uppgift
Obligatorisk uppgift
Obligatorisk uppgift
Värdet måste vara numeriskt, det får inte börja med siffran noll (0) och det får inte innehålla mellanslag.
Obligatorisk uppgift
E-postadressen är i fel format
Specialtecken ej tillåtna
Du kan inte använda samma e-postadress två gånger

Kommentarer och ytterligare information

Du kan även specifiera anmärkningar i det nedanstående informationsfältet.

Tack för din ansökan!

Hoas sänder ett meddelande till angiven e-postadress, så snart din ansökan är behandlad. Ansökningen behandlas normalt inom ca. en vecka från att ansökningen har inkommit.

Spara här en en sammanfattning av din ansökan. Observera att blanketten automatisk vidarebefordras till en annan sida efter 2 minuter och går inte att laddas ner pånytt efter det.

Ladda ner PDF sammanfattning