Uppdatering av ansökan

Från och med den 15 februari 2022 kommer kunder att kunna logga in på sin ansökan och redigera dess information, samt förlänga giltigheten för sin ansökan. Du får instruktioner per e-post cirka två dagar efter att du skickat in din ansökan.

Updatering av ansökan