Uppsägningsblankett

Uppsägningsblankett är stängd från 1 februari till 20 februari 2023.

Hyresgästens uppsägningstid är alltid en kalendermånad. Uppsägningstiden beräknas från den sista dagen den kalendermånaden som uppsägningen görs.